Pappa med baby

Nyttan med en barnförsäkring

Att få barn innebär många nya saker att tänka på. Kanske har du hört talas om en barnförsäkring. Men vad är egentligen en barnförsäkring och vad ska den vara bra för? Här går vi igenom vad en barnförsäkring är och i vilka situationer den kan behövas.