Kvinna som biter på penna

Få koll på din tjänstepension

Det kan ofta vara svårt att veta exakt vilka tjänstepensioner du har, särskilt om du bytt arbetsgivare under din karriär. Tjänstepension styrs av vilka avtal du har och har haft på jobbet. Sedan finns ett antal pensionsbolag kopplade till de olika avtalen som förvaltar dina pensionspengar. Här får du information om hur du får koll på din tjänstepension och hur du kan påverka den.

Börja på minPension

Webbplatsen minPension är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen där du kan logga in för att se vilka tjänstepensioner du har. Om du vill få koll på vilka tjänstepensioner du har är därför ett första steg att logga in på minPension med Mobilt BankID. Välj intjänad pension och sedan tjänstepension. Då får du en lista på vilka tjänstepensioner och avtal du har. Du ser även vilka bolag som har hand om dina tjänstepensioner och vilken typ av pensionsförsäkring det handlar om.

Två försäkringstyper

Det finns två typer av pensionsförsäkringar när det gäller tjänstepension. Traditionell försäkring förvaltas av pensionsbolaget och du har inte möjlighet att påverka hur pengarna placeras. Fondförsäkring placerar i fonder som pensionsbolaget valt ut, vilket kallas en entrélösning. Det är inte ovanligt att pensionsbolagen har valt fonder med dyra avgifter. Dyra avgifter innebär ofta mindre pengar till dig och mer pengar till pensionsbolaget. Men du kan själv byta fonder om du har en fondförsäkring.

Välj fonder hos pensionsbolagen

För att välja fonder i din tjänstepension så går du in på det berörda pensionsbolagets hemsida. Logga in på hemsidan med Mobilt BankID och leta upp din fondförsäkring. Klicka sedan på byt fonder. Därefter kan du välja bland pensionsbolagets fonder. Om du har långt kvar till pension bör du välja aktiefonder. Välj fonder med låga avgifter och bred exponering. Globala indexfonder är en bra bas. Det brukar ta några bankdagar vid byte av fonder.

Följ upp med minPension

Om du loggar in på minPension ett halvår senare kan du se hur din tjänstepension utvecklats. Du ser hur stor summan är och hur stor andel av din totala pension som tjänstepensionen utgör. Du ser även dina fondval genom att klicka dig fram till fondförsäkringen under intjänad pension. På det sättet kan du följa upp fondernas utveckling på detaljnivå.

Så ska skaffa dig koll genom att logga in på minPension redan idag!