Pappa med baby

Nyttan med en barnförsäkring

Att få barn innebär många nya saker att tänka på. Kanske har du hört talas om en barnförsäkring. Men vad är egentligen en barnförsäkring och vad ska den vara bra för? Här går vi igenom vad en barnförsäkring är och i vilka situationer den kan behövas.

Barnförsäkring ger ekonomiskt stöd

En barnförsäkring är en typ av personförsäkring som ger dig som förälder och barnet ekonomiskt stöd om barnet skulle få en funktionsnedsättning. Det kan både handla om en olycka eller en sjukdom. Anledningen att ekonomiskt stöd kan vara viktigt är om barnet i vuxen ålder exempelvis inte kan ha ett vanligt jobb. Barnförsäkringen ger då mer ekonomiskt stöd än vad barnet skulle fått enbart via samhället från Försäkringskassan.

Medicinsk invaliditet

En barnförsäkring kan ge ekonomiskt stöd vid medicinsk invaliditet. Det innebär att barnet får en skada på kroppen. Beroende på skada ger försäkringsbolaget ekonomisk ersättning om du har en barnförsäkring. Skadorna kan exempelvis handla om att barnet måste amputera ett ben, blir blind eller får allvarlig diabetes.

Ekonomisk invaliditet

En barnförsäkring kan ge ekonomiskt stöd vid ekonomisk invaliditet. Det innebär att barnet inte kan få ett jobb på grund av en skada eller sjukdom. Försäkringsbolaget ersätter då delar av den tänkta lön som barnet skulle ha tjänat under sitt yrkesliv.

Stöd vid långvarig sjukdom

En barnförsäkring kan ge ekonomiskt stöd vid långvarig sjukdom. Det kan både gälla för förälder med sjuka barn eller till det försäkrade barnet om hen i vuxen ålder råkar ut för en långvarig sjukdom. Denna typ av ersättning brukar betalas ut varje månad.

Allvarlig diagnos

En barnförsäkring kan ge ekonomiskt stöd om barnet får en allvarlig diagnos. Om barnet skulle drabbas av en allvarlig sjukdom så kan försäkringsbolaget betala ut ett större engångsbelopp. Exakt vilka belopp det rör sig om berör på vilken diagnos det gäller.

Många om och men

Just när det gäller barnförsäkring så är försäkringsvillkor extra viktiga. De olika försäkringsbolagen har inte samma typ av försäkring för barn utan villkoren kan skilja sig. Dessutom skiljer en barnförsäkring sig åt med tanke på hur gammalt barnet är och när försäkringen tecknades. Rent generellt är det bra att teckna en barnförsäkring så tidigt som möjligt. Men kolla noga igenom villkor och särskilt hur stort försäkringsbeloppet är, alltså vilken ersättning du kan få från försäkringen.

Fundera på vilket ekonomiskt skydd ditt behöver om det värsta skulle hända!